Folkomröstning på lätt svenska – ćwiczenie ze słuchu 3

Hörförståelse

Ćwiczenie ze słuchu na materiałów własnych

Poziom A2/B1

Folkomröstning

 

Referendum jest jak demokratyczna uczta, na którą zaprasza się każdego obywatela, aby podzielił się swoim zdaniem na temat istotnych kwestii społecznych.

Może to dotyczyć wszystkiego, począwszy od ochrony środowiska, aż po edukację i opiekę zdrowotną. Wyobraź sobie gigantyczną planszę do gry, na której ludzie mogą oddać swoje głosy i wspólnie kształtować przyszłość.
Referendum daje nam moc bezpośredniego wpływu na decyzje polityczne i ustawodawstwo. To jak teatr, w którym nie jesteś tylko widzem, ale gwiazdą!
Name
Email