Polityka prywatności

Język szwedzki online > Polityka prywatności

Polityka prywatności

Polityka prywatności serwisu www.szwedzkionline.eu

  1. Informacje ogólne

Niniejsza Polityka Prywatności
określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez
Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich usług oferowanych poprzez
Serwis.

2. Administratorem danych
osobowych zawartych w serwisie jest

Enkelt spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością wpisaną do KRS z numerem 0000944232, zarejestrowana pod adresem Pamiątkowa 2,  61-512 Poznań , NIP 7831848794, REGON 520848495

3. W trosce o bezpieczeństwo
powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które
mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich
wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi –
ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą
elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.

4. Dane Osobowe przetwarzane są
na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których
przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na
podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami
umowy.

5. Serwis realizuje funkcje
pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący
sposób:

  1. poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach
    informacje
  2. poprzez gromadzenie plików ?cookies? [patrz polityka
    plików ?cookies?].

6. Serwis zbiera informacje
dobrowolnie podane przez użytkownika.

7. dane podane w formularzu są
przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu
dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego

8. Dane osobowe pozostawione w
serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z
przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.

9. Do danych zawartych w
formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta
ma również praw do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w
dowolnym momencie.

10. Zastrzegamy sobie prawo do
zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój
technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych
osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach
będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.

11. W Serwisie mogą pojawiać się
linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają
niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis szwedzkionline.eu
Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy,
z którymi zalecamy się zapoznać.

W razie wątpliwości co
któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji
– nasze dane znaleźć można w zakładce – KONTAKT.

Ask ChatGPT
Set ChatGPT API key
Find your Secret API key in your ChatGPT User settings and paste it here to connect ChatGPT with your Tutor LMS website.

Ucz się z nami szwedzkiego i odbierz darmowy e-book