Regering och parlament på lätt svenska – ćwiczenie ze słuchu 2

Hörförståelse

O tym, czym jest rząd i parlament

Poziom A2/B1

Z demokracją mamy do czynienia wtedy, gdy ludzie wspólnie podejmują decyzje. Swoją wolę mogą wyrazić bezpośrednio, w drodze debaty, lub pośrednio - wybierając swoich reprezentantów. Demokracja opiera się na równości, każdy ma prawo powiedzieć co myśli. Wszystkich obowiązują te same reguły. Każdy może wyrazić swoją opinię, współuczestniczyć w procesie decyzyjnym, pilnować, czy rządzący podejmują właściwe decyzje. Demokracja polega na słuchaniu i braniu pod uwagę tego, co myślą i czego potrzebują inni ludzie.

To tyle jeśli chodzi o demokrację utopijną. Zapraszam do krótkiego ćwiczenia ze słuchu.

Lycka till!

Źródło: Opracowanie własne

Name
Email