Vädret

Vädret

Obejrzyj krótki film i odpowiedz na poniższe pytania pytania.