Odpowiedź na to pytanie jest moim zdaniem jednoznaczna, ale zanim jej udzielę, chciałabym w tym kontekście zdefiniować słowo "szybko." Dla mnie szybko to 4 lata. Wiadomo, że każdy ma inne kompetencje językowe, ale zakładając, że mamy je bardzo dobrze rozwinięte,…