Forma przymiotnika w języku szwedzkim jest zależna od rodzajnika danego rzeczownika (en lub ett) oraz stopnia jego określoności. Rodzajnik nieokreślony (en, ett) Należy pamiętać, aby dostosować końcówkę przymiotnika do rodzaju danego rzeczownika : en brun soffa (forma przymiotnika - jego końcówka,…