Czas teraźniejszy w języku szwedzkim (presens) Zasady Często znając już język angielski, ucząc się kolejnego języka obcego mamy tendencję do porównywania go z językiem angielskim, i tym razem posłużę się tutaj porównaniem. W języku szwedzkim jest o wiele mniej czasów…