Czas teraźniejszy w języku szwedzkim

Czas teraźniejszy w języku szwedzkim (presens) Zasady Często znając już język angielski, ucząc się kolejnego języka obcego mamy tendencję do porównywania go z językiem angielskim, i tym razem posłużę się tutaj porównaniem. W języku szwedzkim jest o wiele mniej czasów…

Sprawdź

Cyfry i liczby po szwedzku

Jedną z pierwszych rzeczy, jakiej uczymy się rozpoczynając naszą przygodę z językiem obcym to liczebniki. Poniżej lista szwedzkich liczebników. W kolumnie po lewej stronie lista liczebników zwykłych. Po prawej stronie - liczebniki porządkowe. [table id=2 /] O czym warto pamiętać…

Sprawdź