“I Gagnef vill man ha en inomhushall för att träna arbetshundar i”.