Coraz więcej osób w ostatnich latach uczy się języków skandynawskich – szwedzkiego i norweskiego, rzadziej duńskiego, chociaż jest on bardziej popularny niż np. 10 lat temu. W tym momencie jednak chciałabym się skupić na języku szwedzkim i na tym, jak potwierdzić poziom jego znajomości bo coraz więcej osób o to pyta co jest zupełnie zrozumiałe. W ofercie dostępnych obecnie egzaminów są: SWEDEX (którego można zdać na kilku poziomach znajomości języka) i TISUS (egzamin dla zaawansowanych znawców języka).

SWEDEX

W Polsce jest kilka centrów egzaminacyjnych, w których można podejść do egzaminu. Pełna lista dostępna na stronie Folkuniversitet http://www.folkuniversitetet.se/In-English/Swedex_In_English/Ta-examen/Utanfor-Sverige/

Aby poznać termin najbliższego egzaminu, należy skontaktować się z takim centrum egzaminacyjnym. Na pewno dane centrum organizuje taki egzamin przynajmniej raz w roku. Organizator egzaminu poinformuje Was także o opłacie za egzamin.

O egzaminie

Swedex można zdawać już na poziomie A2, a najwyższy poziom biegłości na jakim można zdać taki egzamin to B2. Wszelkie szczegóły dotyczące strony technicznej egzaminu, dostępne są tu http://www.folkuniversitetet.se/In-English/Swedex_In_English/Om-Swedex/

Pozwolę sobie skopiować kilka ważnych informacji ze strony Folkuniversitet na temat struktury egzaminu.

Egzamin składa się z następujących części:

  1. Czytanie ze zrozumieniem
  2. Słownictwo i gramatyka (tylko na poziomach A2 i B1)
  3. Rozumienie ze słuchu
  4. Część pisemna – czyli samodzielne pisanie tekstu
  5. Część ustna


Część pisemna odbywa się z udziałem wszystkich egzaminowanych na jednej sali.

Ile czasu na każdą z części egzaminu:

A2: ok. 2 godziny, wliczając przerwę
B1: ok. 3 godziny, wliczając dwie przerwy
B2: ok. 3 godziny, wliczając dwie przerwy

Egzamin ustny przeprowadzany jest indywidualnie (A2) lub w parach zgodnie z określonymi zasadami (w przypadku egzaminu na poziomie B1, B2).

Ile czasu trwa część ustna:

A2: ok. 8 minut
B1: ok. 15 minut plus 15 minut na przygotowanie.
B2: ok. 20-25 minut plus 15 minut na przygotowanie.

Czy warto podejść do egzaminu Swedex?

Na początek warto zadać sobie pytanie po co nam ten egzamin. W Polsce popyt na znawców języka szwedzkiego nie jest zbyt duży a jeśli już, to na takich, którzy posługują się językiem bardzo dobrze lub biegle. Egzamin jest płatny i nie kosztuje mało. W Szwecji cena takiego egzaminu zaczyna się od 2000 SEK. W Polsce natomiast cenę podaje Wam centrum egzaminacyjne, do którego się zgłaszacie. Może ona być wyższa niż 2000 SEK i wpływają na nią koszty organizacji samego egzaminu, które ponosi uczestnik.

Jeśli jednak planujecie zdać egzamin w Szwecji, pod linkiem lista z cenami, które już są ostateczne https://www.folkuniversitetet.se/Kurser–Utbildningar/Sprakkurser/Svenska_Swedish/swedex-test/

Ale wracając do celowości zdawania takiego egzaminu. Co do poziomu A2 – jeśli mieszkacie w Szwecji i szukacie pracy, do której wykonywania nie jest potrzebna bardzo dobra znajomość języka szwedzkiego, warto taki egzamin mieć. Certyfikat będzie świadczyć o tym, że jesteście w stanie się dogadać ze Szwedami. W przypadku starania się o pracę, do której wykonywania potrzebna jest Wam znajomość języka szwedzkiego, z reguły pracodawca oczekuje, że Wasz szwedzki jest na poziomie co najmniej B2. Certyfikat ze zdanego egzaminu SWEDEX B2 jest takim świadectwem i potwierdzeniem, że Wasz szwedzki jest na takim poziomie, na jakim oczekuje tego pracodawca.

Egzaminy SWEDEX, to egzaminy do których może przygotować się każdy, kto uczęszcza na kurs. Mam na myśli, że jest to do zrobienia i wystarczą do tego celu materiały z kursu językowego (podręcznik i zeszyty ćwiczeń). W przypadku egzaminu TISUS, o którym piszę poniżej, przygotowanie do egzaminu, a właściwie dojście do poziomu na jakim jest egzamin, to wiele lat nauki i zaangażowania większego i większej intensywności, niż nauka w czasie kursu językowego 2-3 razy w tygodniu. To praca wykraczająca poza zakres podręczników.

TISUS

Czym jest TISUS i jaki jest główny cel posiadania certyfikatu na poziomie C1?

Tisus jest egzaminem kwalifikacyjnym z języka szwedzkiego na studia na uniwersytetach i uczelniach wyższych w Szwecji. Jest przeznaczony dla osób z zagranicznym wykształceniem średnim, które planują ubiegać się o studia akademickie w Szwecji i ma potwierdzać ich znajomość języka. Poziom Tisusa to C1/C2. Chociaż bardziej C1.

Tisus organizowany jest dwa razy w roku, raz na wiosnę i raz na jesieni. W Szwecji Tisus jest organizowany w Linköping, Lund, Malmö, Sztokholmie, Ume?, Uppsali a za granicą – w uznanych ośrodkach egzaminacyjnych przy uczelniach wyższych. Ponadto, na prośbę egzaminowanego za granicą można zapytać, czy istnieje możliwość zorganizowania Tisusa w innych lokalizacjach. Przeważnie taka opcja jest dodatkowo płatna i ten koszt pokrywa zdający.

TISUS składa się z trzech części:

Rozumienie czytanego tekstu – 75 minut

Część pisemna – 2 godziny 30 minut

Część ustna – inaczej jest przeprowadza za granicą a inaczej w Szwecji. za granicą, każdy zdający ma 15 minut na przygotowanie swojej wypowiedzi a następnie ta wypowiedź jest nagrywana i następnie przesyłana do centrum egzaminacyjnego w Szwecji i tam jest oceniana. Nagranie powinno trwać około 10-15 min.

W przypadku zdawania egzaminu w Szwecji, egzamin ustny podzielony jest na 2 części: dialog z innym zdającym

  1. dyskusja z innym zdającym
  2. przedstawienie swojego punktu widzenia na wybrany temat

Wypowiedź nie jest nagrywana.

Warto zwrócić uwagę, że nie ma rozumienia ze słuchu.

O tym, jak przygotować się do egzaminów, będę pisała kolejne teksty.