Jedną z pierwszych rzeczy, jakiej uczymy się rozpoczynając naszą przygodę z językiem obcym to liczebniki.

Poniżej lista szwedzkich liczebników.

W kolumnie po lewej stronie lista liczebników zwykłych. Po prawej stronie – liczebniki porządkowe.

Siffror (Cyfry/liczby)Ordningstal (Liczebniki porządkowe)
1ettf”örsta
2tvåandra
3tretredje
4fyrafj„ärde
5femfemte
6sexsj„ätte
7sjusjunde
8åttaåttonde
9nionionde
10tiotionde
11elvaelfte
12tolvtolfte
13trettontrettonde
14fjortonfjortonde
15femtonfemtonde
16sextonsextonde
17sjuttonsjuttonde
18artonartonde
19nittonnittonde
20tjugotjugonde
21tjugo(en)/(ett)tjugoförsta
22tjugotvåtjugoandra
23tjugotretjugotredje
24tjugofyratjugofjärde
25tjugofemtjugofemte
26tjugosextjugosjätte
27tjugosjutjugosjunde
28tjugoåttatjugoåttonde
29tjugoniotjugonionde
30trettiotrettionde
40fyrtiofyrtionde
50femtiofemtionde
60sextiosextionde
70sjuttiosjuttonde
80åttioåttionde
90nittionittionde
100(en)/(ett)hundra(ett)/(en)hundrade
200tvåhundratvåhundrade
300trehundratrehundrade
1000(en)/(ett)tusentusende

O czym warto pamiętać ?

1. Jak zapisywać daty :

Na początku każdej daty stoi zaimek „den”, następnie wstawiamy datę dzienną (która jest liczbą porządkową) oraz miesiąc.

21 grudnia –  den tjugoförsta december

12 stycznia – den tolfte januari

8 czerwca – den ?ttonde juni

2. Jak zapisać słownie rok

Po roku 2000, data roczna zapisywana jest w następujący sposób.

2011 – tv?tusenelva

2013 – tv?tusentretton

Przed rokiem 2000 (1999>)

1987 – nittonhundranittiosju

1832  – artonhundratrettiotv?

Całą datę zapiszemy następująco

24th November 1988

den tjugofjärde november nittonhundranittio?tta